Informacje bieżące

Nabór kandydatów do Samorządu Doktrorantów WBiHZ ZUT w Szczecinie 17.10.2019 08:10

Doktoranci, trwa nabór kandydatów do Samorządu Doktorantów. Chętne osoby powinny zgłosić swoją kandydaturę do dnia 23.10.2019r. do przewodniczącej obecnego Samorządu. Zgłoszenia przesyłać na adres email: sa31617@zut.edu.pl. W temacie email proszę wpisać "wybory". W zgłoszeniu należy umieścić takie informacje jak: imię i nazwisko, numer telefonu, rok studiów. 

Samorząd Doktorantów WBiHZ ZUT w Szczecinie"

Anna Stanisławczyk