Informacje bieżące

Nauczyciele akademiccy ZUT - drugi nabór na wyjazdy dydaktyczne 2019/2020 30.09.2019 11:41

Zapraszamy nauczycieli akademickich do składania wniosków w ramach drugiego naboru na wyjazdy dydaktyczne programu Erasmus+ realizowane w roku 2019/2020 (akcja Ka103 - wymiana z krajami programu)

Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z zasadami realizacji wyjazdów dydaktycznych przed złożeniem wniosku, w szczególności z zasadami kwalifikacji oraz warunkami finansowymi programu Erasmus+ (zakładka Wyjazdy dydaktyczne).

Kompletne wnioski zgłoszeniowe należy składać u Pełnomocników Dziekana ds. Współpracy Dydaktycznej z Zagranicą w nieprzekraczalnym terminie do 8 listopada 2019 r.