Informacje bieżące

Nauczyciele akademiccy ZUT - pierwszy nabór na wyjazdy dydaktyczne 2018/2019 16.04.2018 10:49

Zapraszam nauczycieli akademickich do składania wniosków w ramach pierwszego naboru na wyjazdy dydaktyczne programu Erasmus+ realizowane w roku 2018/2019

Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z zasadami realizacji wyjazdów dydaktycznych przed złożeniem wniosku, w szczególności z zasadami kwalifikacji oraz warunkami finansowymi programu Erasmus+ (zakładka Wyjazdy dydaktyczne).

Kompletne wnioski zgłoszeniowe należy składać u Pełnomocnika Dziekana ds. Współpracy Dydaktycznej z Zagranicą w nieprzekraczalnym terminie do 1 czerwca 2018 r.