Informacje bieżące

Pracownicy ZUT - drugi otwarty nabór na wyjazdy szkoleniowe 2019/2020 30.09.2019 11:43

Zapraszamy pracowników ZUT do składania wniosków w ramach drugiego otwartego naboru na wyjazdy szkoleniowe programu Erasmus+ realizowane w roku 2019/2020

UWAGA: Nauczyciele akademiccy mogą wnioskować o wyjazd szkoleniowy jedynie wówczas, gdy jego celem będzie podniesienie kompetencji dydaktycznych (preferowany udział w specjalistycznym kursie metodycznym o tematyce enhancing teaching and curricula development skills). 

Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z zasadami realizacji wyjazdów szkoleniowych przed złożeniem wniosku, w szczególności z zasadami kwalifikacji oraz warunkami finansowymi programu Erasmus+ (zakładka Wyjazdy szkoleniowe).

Kompletne wnioski zgłoszeniowe należy składać w Dziale Mobilności Międzynarodowej w nieprzekraczalnym terminie do 8 listopada 2018 r.