Informacje bieżące

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 27.06.2019 11:09

Trwa rejestracja internetowa na studia stacjonarne i niestacjonarne w pierwszym naborze.

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt prowadzi nabór na kierunkach:

Termin rejestracji internetowej: 20.05.2019 - 07.07.2019.

Zapraszamy kandydatów na studia do zapoznania się z ofertą edukacyjną Wydziału oraz zasadami rekrutacji w zakładce Dla Kandydata.