Informacje bieżące

Spotkanie naukowe Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego Oddziału w Szczecinie 31.03.2021 14:50

Polskie Towarzystwo Fizjologiczne Oddział w Szczecinie serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowe, które odbędzie się dnia 8 kwietnia 2021 o godzinie 17.00 na platformie Microsoft Teams.

 

Podczas zebrania wykład pt.: „Nlrp3 inflamasom i sygnałowanie purynergiczne w fizjologii i patologii krwiotworzenia”

wygłosi

Pan Prof. dr hab. Mariusz Ratajczak1, 2

1Zakład Medycyny Regeneracyjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

2Stem Cell Institute at James Graham Brown Cancer Center,

University of Louisville, Louisville, KY, USA

 

Wszystkich zainteresowanych proszę o zgłoszenie się na adres kmichalek@zut.edu.pl

 oraz podanie adresu email, na który zostanie przesłany link do spotkania.

 

Porządek spotkania:

1.       Cześć otwarta posiedzenia:

a.       Otwarcie spotkania.

b.       Wykład: Nlrp3 inflamasom i sygnałowanie purynergiczne w fizjologii i patologii krwiotworznia.  Prof. dr hab. Mariusz Ratajczak

c.       Dyskusja.

2.       Cześć zamknięta posiedzenia:

a.       Omówienie planowanych w 2021 zebrań naukowych.

b.       Sprawy finansowe PTF Oddziału w Szczecinie

d.       Sprawy bieżące i wolne wnioski.