Informacje bieżące

Spotkanie naukowo-szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów 27.02.2018 12:09

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na spotkanie naukowo-szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, które odbędzie się 2 marca 2018 roku o godzinie 13.00, w Sali Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, ul. Wąska 13.

Serdecznie zapraszamy,

Prezes PTIDiK Oddziału w Szczecinie
Dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US

Przewodnicząca PTM Oddział w Szczecinie
Dr hab. Jolanta Karakulska

 

Zaproszenie