Informacje bieżące

Studenci - kolejny nabór na praktyki Erasmus+ (projekt KA103_2020) 01.12.2021 09:59

Dział Mobilności Międzynarodowej informuje o uruchomieniu kolejnego naboru wniosków na zagraniczne wyjazdy stypendialne na praktyki zawodowe (studenckie i absolwenckie) realizowane w roku akademickim 2021/2022 (Program Erasmus+)

 

Nabór dotyczy wyjazdów rozpoczynających się po 1 lutego i zakończonych do 30 września 2022.

Szczegółowe informacje oraz wnioski zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl w zakładce „Wyjazdy stypendialne dla studentów i doktorantów”.

Kompletne wnioski wyjazdowe zawierające m.in. potwierdzoną średnią ocen oraz informację o stopniu znajomości obowiązującego języka obcego należy składać w Dziale Mobilności Międzynarodowej w terminie do 21 stycznia 2022.

Osoby bez potwierdzonej znajomości języka obcego (język prowadzenia praktyki) kwalifikowane będą warunkowo, wyjazd będzie możliwy pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu językowego przeprowadzonego na potrzeby rekrutacji E+ (druga połowa lutego 2022).

Realizacja wyjazdów uzależniona jest od aktualnej sytuacji epidemiologicznej.