Informacje bieżące

Trzecia edycja Grantu Naukowego Fundacji DKMS 18.05.2021 14:40

Grant skierowany jest do młodych naukowców, którzy swoją pracę skupiają przede wszystkim wokół immunologii i hematologii transplantacyjnej, doświadczalnej, klinicznej, a także zagadnień diagnostycznych, terapeutycznych i związanych z dawstwem komórek krwiotwórczych.

W tym roku konkurs został podzielony na dwie oddzielne kategorie:

·         Badania podstawowe – wysokość grantu: 200 tys. zł.                        

·         Badania kliniczne – wysokość grantu: 200 tys. zł.

W każdej z nich wybrany zostanie jeden zwycięski projekt.

 

Rekrutacja trwa do 30 czerwca 2021 r. Zachęcamy do rozesłania informacji wszystkim, którzy mogą być zainteresowani udziałem. W załączeniu znajdą Państwo gotową do wykorzystania ulotkę promocyjną.

 

Więcej informacji o grancie oraz wniosek do pobrania znaleźć można na naszej stronie:

www.dkms.pl/dawka-wiedzy/o-programie-wsparcia-pacjentow/grant