Informacje bieżące

Współczesne tendencje w hodowli i użytkowaniu koni - 12.05.2021 12.05.2021 14:43

Konferencja połączona ze wspomnieniem Andrzeja Sarnowskiego

Termin: 12 maj (środa) 2021 r. w godzinach 10:00 - 14:00

Miejsce: w budynku Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ul. K. Janickiego 33, sala aula 1/11

Program konferencji:

1. prof. dr hab. Ryszard Pikuła, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Wspominki o Andrzeju Sarnowskim;

2. dr hab. inż. Alicja Dratwa - Chałupnik, prof. ZUT, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie - Na tropie bioaktywnych białek serwatkowych siary i mleka klaczy;

3. Przerwa na kawę;

4. prof. dr hab. Zbigniew Jaworski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Aktualna sytuacja
w hodowli i użytkowaniu koni w Polsce;

5. dr inż. Jacek Łojek, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Metody doskonalenia koni sportowych w badaniach naukowych;

6. prof. dr hab. Sławomir Pietrzak, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - Funkcjonalna budowa ciała
i inne ważne cechy współczesnych koni sportowych.

Przewidziany jest druk Materiałów Konferencyjnych

Spotkanie odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego w związku epidemią (ograniczona liczba bezpośrednich uczestników, tylko na zaproszenie). Będzie możliwość uczestnictwa w Konferencje on-line na platformie MS Teams. Osoby chętne do udziału w Konferencji w trybie on-line proszone są o nadsyłanie swoich adresów e-mail na adres: cierniak.maja@gmail.com do dnia 1 maja 2021 roku, co pozwoli na dodanie Państwa do tworzonej grupy konferencyjnej.

 

Organizatorzy: Pracownia Hodowli Koni i Animaloterapii, Katedry Nauk o Zwierzętach Monogastrycznych, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Komitet organizacyjny:

Prof. dr hab. Ryszard Pikuła, dr hab. Arkadiusz Pietruszka, prof. ZUT, dr hab. Angelika Cieśla, prof. ZUT, dr hab. Małgorzata Szewczuk, prof. ZUT, mgr inż. Maja Cierniak, mgr inż. Mateusz Bucław

Redaktor merytoryczny: prof. dr hab. Ryszard Pikuła