Informacje bieżące

Wybór tematów prac dyplomowych 27.01.2020 11:21

 

Studenci III roku studiów pierwszego stopnia kierunków biotechnologia, zootechnika i kynologia proszeni są o dokonanie wyboru tematu pracy inżynierskiej i złożenie podania w dziekanacie w terminie do dnia 12.02.2020 roku.

Studenci I roku studiów drugiego stopnia kierunków biotechnologia i zootechnika proszeni są o dokonanie wyboru tematu pracy magisterskiej i złożenie podania w dziekanacie w terminie do dnia 30.04.2020 roku.