Informacje bieżące

Zagraniczne praktyki zawodowe programu Erasmus+ 05.04.2018 11:05

Informujemy o uruchomieniu drugiego naboru na praktyki SMP 2018/2019 w ramach programu Erasmus+

 

Harmonogram drugiego naboru na wyjazdy na praktyki (SMP, studenckie i absolwenckie) w roku akademickim 2018/19 został opublikowany na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl. Wydziałowy nabór wniosków potrwa do 1 czerwca, wyniki naboru zostaną ogłoszone do 20 czerwca 2018.

Warunkiem złożenia wniosku wyjazdowego jest konieczność dołączenia do niego potwierdzenia przyjęcia na praktykę w określonym terminie, wydanego przez instytucję przyjmującą. 

Całość lub część praktyki Erasmus+ może zostać zaliczona jako praktyka obowiązkowa, pod warunkiem stosownych uzgodnień studenta z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk Zawodowych oraz prowadzenia powiązanej dokumentacji.

Zasady kwalifikacji, wnioski wyjazdowe oraz stawki stypendialne obowiązujące w roku 2018/2019 dostępne są na powyższej stronie.