Informacje bieżące

Zaliczenie praktyk 2020/2021 KYNOLOGIA S2 08.03.2022 10:57

Zaliczenie praktyk dla studentów drugiego stopnia, kierunku kynologia odbędzie się stacjonarnie w dniu:
24.03.2022 r. (czwartek), od godz. 10.00, sala 1/06, Dziekanat, ul. Janickiego 32.

Należy zapisać się na zaliczenie i na tydzień przed wyznaczonym terminem dostarczyć do Dziekanatu komplet dokumentów z praktyk.

 

Do zaliczenia praktyki mogą przystąpić studenci, którzy zakończyli praktykę i złożyli w Dziekanacie:

  • zatwierdzenie miejsca praktyk,
  • kopię polisy NNW,
  • umowę,
  • kartę szkolenia wstępnego BHP i Ppoż.,
  • potwierdzenie odbycia praktyki,
  • wypełniony Dzienniczek Praktyk.

 

Zapisy przyjmuje:
mgr Ewa Kwita
Dziekanat, ul. Klemensa Janickiego 32, p. 1/08
tel. 91-449-6703
|e-mail: ewa.kwita@zut.edu.pl