Informacje bieżące

Decyzje do odbioru – Stypendium socjalne, specjalne dla niepełnosprawnych oraz zapomogi 15.11.2018 15:25

Osoby, które złożyły wnioski na w/w stypendia mogą odebrać decyzję w p. 1/08 w Dziekanacie, ul. Klemensa Janickiego 32