Konferencje

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do udziału w konferencji:


Nauki przyrodnicze we współczesnym świecie


Konferencja odbędzie się w Szczecinie w dniu 2 czerwca 2017 r. w godzinach 9:00 - 16:00 w budynku Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ul. J. Słowackiego 17.

Planowana jest sesja plenarna (4 wykłady) oraz trzy sesje referatowe. W ramach konferencji odbędzie się sesja posterowa. Przewidziane są konkursy na najlepsze doniesienia w każdej sesji referatowej oraz posterowej.