Informacje bieżące

I Kongres Zootechniki Polskiej pt. „Quo vadis Zootechniko” 12.02.2018 16:05

Kongres organizowany jest  przez Polskie Towarzystwo Zootechniczne, Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN oraz Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW  i odbędzie się w dniach 21-22 czerwca tego roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Szczegółowe informacje na temat Kongresu znajdą Państwo na stronie: www.zootechkongres.pl

 

 Zaproszenie  - załącznik