Informacje bieżące

Kandydaci zakwalifikowani na studia stacjonarne I stopnia 10.07.2019 12:44

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

 

KANDYDAT Z LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
SKŁADA KOMPLET DOKUMENTÓW W SIEDZIBIE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ
W TERMINIE OD 11 DO 19 LIPCA BR.

Adres siedziby Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

Dziekanat Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

ul. Klemensa Janickiego 32, 71-270 Szczecin
pokój nr 1/18; 1/08 i 1/04
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00