Informacje bieżące

LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH NA STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA 30.08.2019 10:05

Kandydaci zakwalifikowani na studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunki biotechnologia, kynologia i zootechnika na rok akademicki 2019/2020 na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt:

lista alfabetyczna

lista według punktacji

KANDYDAT Z LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

SKŁADA KOMPLET DOKUMENTÓW W SIEDZIBIE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ (DZIEKANAT)

PRZY UL. KLEMENSA JANICKIEGO 32 W TERMINIE OD 30 SIERPNIA DO 6 WRZEŚNIA BR.

30 SIERPNIA - 3 WRZEŚNIA  W POKOJU 1/08

OD 4 WRZEŚNIA - W POKOJACH 1/04, 1/08 i 1/18