Informacje bieżące

Stypendium Prezydenta Miasta Szczecin - kolejna edycja 07.02.2019 08:26

Szansa pozyskania stypendium na prowadzenie badań, których efekty będą wdrożone w lokalnych firmach.

Aplikacje przyjmowane są od 1 do 8 marca 2019 r. do godz. 15.00

Więcej informacji - plakat