Informacje bieżące

Szkolenia organizowane przez RCIiTT 16.11.2018 15:20

Warsztaty: EURAXESS – portal mobilnych naukowców. Granty, stypendia, oferty pracy

RCIiiT ZUT zaprasza na warsztaty pn. „EURAXESS – portal mobilnych naukowców. Granty, stypendia, oferty pracy”, które odbędą się 29 listopada 2018 r. w godz. 09:45-13:00, w siedzibie RCIiTT.

Warsztaty skierowane są do osób zainteresowanych zasadami funkcjonowania oraz możliwościami oferowanymi przez portal EURAXESS, w szczególności do naukowców znajdujących się na różnych szczeblach kariery. Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się jak działa portal, w jaki sposób wyszukiwać ofert pracy i granty dla naukowców, a także założą własne konto aby móc komunikować się z naukowym światem i uczestniczyć w wydarzeniach kierowanych do badaczy. Podczas spotkania zostaną także przedstawione narzędzia do planowania kariery oferowane przez portal EURAXESS oraz zasady tworzenia i publikowania naukowego CV.

Forma warsztatów będzie interaktywna, dlatego niezbędne jest przyniesienie przez każdego uczestnika własnego komputera mobilnego. Pomocne będzie również przygotowanie informacji na swój temat, które posłużą do stworzenia naukowego CV.

Na wydarzenie obowiązuje wcześniejsza rejestracja. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z p. Agatą Judzińską-Kłodawską, tel. 91 449 41 53, e-mail: ajudzinska@zut.edu.pl.

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego udział w warsztatach jest bezpłatny.

 

Spotkanie informacyjne: Kto pyta nie błądzi – Praktyczne wskazówki nt. pozyskania finansowania w ramach programów ERA-NET

RCIiTT ZUT zaprasza wszystkich naukowców i przedsiębiorców na spotkanie informacyjne pn. „Kto pyta nie błądzi – Praktyczne wskazówki nt. pozyskania finansowania w ramach programów ERA-NET”, które odbędzie 30 listopada 2018 r. o godz. 09:00.

Potrzebujesz źródła finansowania do zrealizowania swojego pomysłu na projekt B+R? Masz kontakty międzynarodowe i nie wiesz jak je wykorzystać? RCIiTT zaprasza na spotkanie podczas którego zostaną przedstawione zasady aplikowania i realizacji projektów w ramach programów ERA-NET.

Formuła programów grupy ERA-NET zakłada łączenie potencjału finansowego i naukowego państw członkowskich w celu utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area – ERA) oraz podniesienia konkurencyjności europejskiej gospodarki. Program ERA-NET COFUND powstał w ramach Horyzontu 2020, przy dofinansowaniu UE.

Spotkanie skierowane jest do naukowców i przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem środków na działalność B+R z międzynarodowych programów. Odbędzie się 30 listopada 2018 r. w godz. 09:00 – 12:30 w siedzibie Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT.

Na spotkanie obowiązuje wcześniejsza rejestracja. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Spotkanie poprowadzi p. Agata Skrobek, konsultantka zajmująca się finansowaniem badań z programów międzynarodowych. W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu: e-mail: Agata.Skrobek@zut.edu.pl, tel. 91 449 49 44.

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego udział w szkoleniu jest bezpłatny.