Informacje bieżące

Trwa rekrutacja na studia II stopnia 13.02.2019 14:39

Kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, zapraszamy do składania kompletu dokumentów w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjej przy ul. Klemensa Janickiego 32, pokój nr: 1/04, 1/08/, 1/18, od poniedziałku do piątku  w godzinach 8.00-15.00.

Do zakwalifikowania kandydata na studia konieczne jest wpisanie oceny z dyplomu oraz  średniej ocen ze studiów (określonej przez uczelnię wydającą dyplom) oraz wszystkich innych wymaganych informacji, aż do momentu potwierdzenia przez system kompletności danych.