Informacje bieżące

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 23.10.2018 11:25

W imieniu własnym i Kolegium Dziekańskiego   uprzejmie zapraszam   na   IMMATRYKULACJĘ   studentów kierunków: Biotechnologia, Kynologia i Zootechnika i doktorantów I roku.   Uroczystość odbędzie się dnia 26 października 2018 roku o godz. 9:30 w Auditorium Maximum przy ul. J. Słowackiego 17.   Studenci I roku proszeni są o przybycie na godz. 8:30.   Z uwagi na doniosłość uroczystości Studenci proszeni są o przybycie w stosownych strojach.   OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

Dziekan  dr hab. inż. Arkadiusz Pietruszka

 

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019