Informacje bieżące

Zmiana wzorów druków stypendialnych - od 01.03.2022 r. 15.03.2022 09:10

W zakładce → Pomoc materialna, stypendia zamieszczono wzory nowych wniosków oraz oświadczeń.

Zmiany zostały wprowadzone Zarządzeniem nr 26 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 17 lutego 2022 r. zmieniającym zarządzenie nr 60 Rektora ZUT z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów ZUT w Szczecinie.

 

Nowe druki obowiązują od 01 marca 2022 r. i dotyczą:

• stypendium Rektora,

• stypendium socjalnego,

• stypendium dla osób niepełnosprawnych,

• zapomóg.