Dr hab. Ewa Czerniawska-Piątkowska

Adiunkt

Katedra Nauk o Zwierzętach PrzeżuwającychZakład Cytogenetyki Molekularnej

 

Tel.: 91-449-6809

 

E-mail: ewa.czerniawska-piatkowska@zut.edu.pl

 

Przebieg pracy naukowej
 • Mgr inż., Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Zootechniczny, 1996
 • Dr, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, 2001
 • Dr hab., Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, 2009

 

Wybrane publikacje
 1. Czerniawska-Piątkowska E., Szewczuk M., Żychlińska-Buczek J., 2009. Porównanie poziomu cech produkcyjnych krów rasy hf importowanych z Niemiec z rówieśnicami krajowymi. Acta Sci. Pol. Zootechnica (3), 3–10.
 2. Czerniawska-Piątkowska E., Szewczuk M., 2008. Comparison of milk performance and milk composition of HF firs-calf heifers imported pregnant from Holland and Sweden to Poland with reference to blond physiological parameters. Výzkumv chovu skotu/Cattle research, Orginal scientific papers. Seria A, 18 (1), 44–50.
 3. Losand B., Czerniawska-Piątkowska E., Szewczuk M., Blum E., Błaszczyk P., 2007. Effect of grazing intensively reared pregnant replacement German Holstein heifers on body development, calving and milk performance. Archiv Tierz. 50 (1–5), 427–441. (WWW)
 4. Czerniawska-Piątkowska E., Szewczuk M., Losand B., Kuriata Ł., 2007. Porównanie wzrostu i rozwoju jałowek rasy holsztyn niemiecki w różnych systemach utrzymania. Acta Sci. Pol., Zootechnica 6 (1), 15–22.
 5. Czerniawska-Piątkowska E., Szewczuk M., 2006. Kształtowanie się cech użytkowości mlecznej krów pierwiastek krajowych oraz importowanych z Danii i Holandii. Acta Sci. Pol., Zotechnica 5 (2), 13–18.
 6. Losand ., Czerniawska-Piątkowska E., Kamieniecki H., Wójcik J., Lachowski W., 2004. Wpływ systemu odchowu jałówek rasy holsztyn niemiecki z terenów Pomorza Przedniego na ich wzrost i rozwój. Zesz. Nauk. AR Wroc., Zootech. 51, 51–57.
 7. Czerniawska-Piątkowska E., Kamieniecki H., Pilarczyk R., Rzewucka E., 2004. A comparison of protein polymorphisms in milk produced by two large-herd dairy farms in West Pomerania. Archiv Tierz. 47 (2), 155–164.
 8. Czerniawska-Piątkowska E., Kamieniecki H., 2004. Polimorfizm białek mleka u bydła. Med. Weter. 60 (7), 692–694.
 9. Czerniawska-Piątkowska E., Kamieniecki H., Mikuła A., 2002. Polimorfizm białek mleka a poziom produkcyjności mlecznej stada krów. Acta Sci. Pol. Zotechnica (1–2), 17–26.
 10. Czerniawska-Piątkowska E., Durnaś B., Kamieniecki H., Mikuła A., Wójcik J., 2002. Wartość użytkowa stada krów mlecznych z uwzględnieniem polimorfizmu białek mleka. Rocz. Nauk. Zootech., supl. 15, 63–69.
 11. Czerniawska-Piątkowska E., Kamieniecki H., 2002. Frekwencja genów i genotypów białek mleka krów w wielkostadnym gospodarstwie z terenu Pomorza Zachodniego. Folia Univ. Agric. Stetin., Zootech. 227 (44), 35–40.


Członkostwo w Towarzystwach Naukowych
 • Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego Koło w Szczecinie – pełnione funkcje: członek od 1999 r.; sekretarz i skarbnik w kadencji od 2000 do 2004 r. oraz od 2004 do 2007 r.
 • Szczecińskie Twowarzystwo Naukowe, członek, od 2005 r.
 • Polskie Towarzystwo Genetyczne, od 2009 r.


Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą
 • Instytut Zootechniki, Kołbacz, staż, 1998
 • Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, Jastrzębiec, 2000
 • Institut für Tierproduktion der Landesforschungsanstal für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern, Dummerstorf, 2003, 2004, 2006
 • Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern, Neubrandenburg, 2004
 • Svaz chovatelů českého strakatého skotu, Czechy, 2005
 • Belgia, staż i zapoznanie się z polityką rolną w krajach Unii Europejskiej wyjazd studyjny w ramach projektu pt. „ Rozwój obszarów wiejskich na pograniczu”, Bruksela, 2006 r.


Funkcje i działalność organizacyjna
 • Członek Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2004–2005
 • Członek Senackiej Komisji ds. Kadry, 2004–2005
 • Opiekun roku (kierunek Zootechnika), 2002–2007
 • Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej, 2005–2008
 • Członek Rady Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt od 2008–
 • Członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, 2008–
 • Udział w Komisji Egzaminacyjnej do zaliczenia praktyki zawodowej i produkcyjno-organizacyjnej dla studentów kierunku zootechnika, 2007, 2008, 2009


Odznaczenia i nagrody
 • Nagroda Naukowa I stopnia JM Rektora Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2005
 • Naukowa Nagroda Zespołowa I stopnia JM Rektora Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2007
 • Nagroda indywidualna I-go stopnia JM Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za osiągnięcia w pracy naukowej w roku 2009


Opiekun Studenckiego Koła Naukowego
 • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Hodowców Zwierząt Przeżuwających "TAURUS", 2010


Organizator konferencji naukowych
 • Członek Komitetu Organizacyjnego I Zachodniopomorskiej Konferencji Naukowej nt. "Zastosowanie biotechnologii w chowie i hodowli zwierząt oraz produkcji pasz i żywności", Szczecin–Międzyzdroje, 2000
 • Sekretarz w pracach komitetu organizacyjnego LXVI Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. M. Oczapowskiego. Międzyzdroje, 2001
 • Sekretarz w pracach komitetu organizacyjnego konferencji naukowo-produkcyjnej pt. "Optymalizacja warunków odchowu cieląt i młodzieży drogą do uzyskania wysokiej produkcyjności krów mlecznych", Kołbacz, 2002
 • Sekretarz w pracach komitetu organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Produkcyjnej pt. "Die rationalle Kälber und Jungrinderaufzucht als die Voraussetzung für die Erhaltung der Gesunde- und Hochleistungskühe", Lubiana–Maciejewo, 2004
 • Członek komitetu organizacyjnego konferencji nt. "Wykorzystanie najnowszych osiągnięć genetyki w hodowli bydła mlecznego i mięsnego", Międzyzdroje, 21–22 czerwca 2006


Projekty Badawcze i Granty KBN
 • Grant MNiSZW: „Określenie wpływu polimorfizmu genu receptora insulinopodobnego czynnika wzrostu typu 1 (IGF-IR) na cechy użytkowości mlecznej i mięsnej wybranych ras bydła”, realizacja ZUT w Szczecinie, N N311 221738 (współwykonawca) 2010–


Udział w konferencjach
 • Konferencja naukowa nt. "Warunki chowu zwierząt a bezpieczeństwo żywności", Wrocław, 18–19.11.2004 r.


Współpraca z zagranicą
 • Kierownik projektu badawczego pt. "Wpływ zróżnicowanej intensywności odchowu cieląt na długość użytkowania krów rasy Holsztyn Niemiecki", współpraca Katedry Nauk o Zwierzętach Przeżuwających i Krajowej Stacji Badawczej Rolnictwa i Rybactwa w Dummerstorfie


Zainteresowania, hobby
 • Przyroda, lubię spacery...


Znajomość języków obcych
 • język niemiecki