Komunikaty

Komunikat nr 10 z dnia 12 czerwca 2020 r.

Komunikat nr 8 z dnia 8 czerwca 2020r.

Załącznik nr 1 do terminarza wyborczego - Harmonogram spotkania wyborczego w dniu 17 czerwca 2020 r (format:  pdf, rozmiar:  166 KB). - dostępne tylko z sieci USK

Komunikat nr 7 z dnia 8 czerwca 2020 r.

Komisja Wyborcza Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt zgodnie z ordynacją wyborczą ZUT w Szczecinie ustaliła terminarz czynności wyborczych przeprowadzanych na Wydziale na kadencję 2020-2024. Terminarz  (format:  pdf, rozmiar:  202 KB)jest do pobrania na stronie wydziałowej w zakładce „Wybory 2020”

Komisja zwraca się do wszystkich pracowników Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt z prośbą o zgłaszanie kandydatów wraz z ich pisemną zgodą na kandydowanie w wyborach oraz oświadczeniem (w przypadku profesorów i profesorów ZUT). Wzory potrzebnych formularzy można pobierać bezpośrednio ze strony internetowej Wydziału.

W związku z zarządzeniem nr 33 Rektora ZUT z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie podjęcia działań w Uczelni związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, Wydziałowa Komisja Wyborcza WBiHZ zwraca się z uprzejmą prośbą o przesyłanie kandydatur w formie elektronicznej (skan podpisanych dokumentów)

Wypełnione dokumenty, odrębne dla każdego kandydata, należy wysłać do sekretarza WKW mgr inż. Marty Marynowskiej na adres email: Marta.Marynowska@zut.edu.pl. Ostateczny termin zgłaszania kandydatów na:

- senatorów/delegatów do Senatu – upływa 12 czerwca 2020 r. (piątek), o godz. 10:00;

- członków/delegatów Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich – upływa 12 czerwca 2020 r. (piątek), o godz. 10:00; .

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników Wydziału do uczestnictwa w wyborach.

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

 dr hab. inż. Katarzyna Wojdak-Maksymiec, prof. ZUT