Komunikaty

Komunikat nr 2 z dnia 15 listopada 2021r.

Komunikat nr 1 z dnia 3 listopada 2021 roku

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU ZUT (z grupy pozostałych nauczycieli akademickich)

Komisja Wyborcza Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt zgodnie z ordynacją wyborczą ZUT w Szczecinie ustaliła terminarz czynności wyborczych przeprowadzanych na Wydziale na kadencję 2020-2024. Terminarz jest do pobrania na stronie wydziałowej w zakładce „Wybory 2020”

Komisja zwraca się do pracowników Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt z prośbą o zgłaszanie kandydatów wraz z ich pisemną zgodą na kandydowanie w wyborach uzupełniających do Senatu ZUT. Wzory potrzebnych formularzy można pobierać bezpośrednio ze strony internetowej Wydziału.

Wypełnione dokumenty, odrębne dla każdego kandydata, należy dostarczyć do sekretarza WKW dr inż. Marty Marynowskiej, Katedra Fizjologii, Cytobiologii i Proteomiki, ul. Klemensa Janickiego 29 pokój 1/24 (I piętro) . Ostateczny termin zgłaszania kandydatów na:

- delegatów  do Senatu ZUT  – upływa 15 listopada2021 r. (listopada), o godz. 12:00.

 

Bardzo serdecznie zapraszamy  pracowników Wydziału do uczestnictwa w wyborach.

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

 dr hab. inż. Katarzyna Wojdak-Maksymiec, prof. ZUT