Wyniki

Protokół z wyborów na członka Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich z dnia 17.06.2020r. z grupy profesorów

Protokół z wyborów do Senatu z dnia 17.06.2020r. z grupy profesorów i profesorów ZUT

Protokół z wyborów na delegatów do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich z dnia 15.06.2020r.

Wyniki wyborów na elektorów do UKE z dnia 26.02.2020 z grupy profesorów i profesorów ZUT

Wyniki wyborów na elektorów do UKE z dnia 25.02.2020 z grupy profesorów i profesorów ZUT

Wyniki wyborów na elektorów do UKE z dnia 21.02.2020 z grupy profesorów i profesorów ZUT

Wyniki wyborów na elektorów do UKE z dnia 19.02.2020 z grupy profesorów i profesorów ZUT

Wyniki wyborów delegatów do UKE z dnia 31.01.2020